İlkhan Selçuk Erdoğan
Eserlerimde “mekânsal farklılaşma” ve “toplumsal ilerleme” gibi çağdaş sanatlarda derinlemesine irdelenen konuları odağıma alıyorum. Bu bağlamda temel olarak “soyut” ve “düşünsel” kavramların görsel formlara aktarılması ile uğraşıyorum. Ana yordam olarak, dijital sanat teknikleri ile basım tekniklerini birlikte kullanarak etkileşimli ve sergilenebilen sanat objeleri sunmaktayım. Benim sanatımı icra ederkenki temel amacım ise izleyicilerime beklemedikleri ve öngöremedikleri bu görsel boyutların kapılarını açmak.