Hamza Kırbaş
Çalışmalarımda, izleyiciye kavramlar ve analizler öneriyorum, izleyicilerin bunları kendi düşünceleriyle anlamalarını, çözmelerini ve tamamlamalarını hedefliyorum. Çok yönlü sanat pratiğimde, video yerleştirme, ses yerleştirme, interaktif yerleştirmeler, heykel, veri görselleştirme ve mekân odaklı 3D animasyon gibi mecraları kullanıyorum. Çalışmalarım mekân, kamusal alan, kimlik, toplumsal cinsiyet ve göç gibi sosyo-politik kavramlar etrafında şekilleniyor.