Günseli Baki
Beden ve cinsiyet temalı çalışmalarımda kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkıyorum. Kadın kimliğinin inşasında geçmiş deneyimlerin ve içselleştirilen davranışların hafızadaki izlerini araştırarak görünür kılmaya çalışıyorum. Hafıza - mekân ve kent - birey arasındaki ilişkilere odaklanarak gündelik hayat ekseninde işler üretiyorum. Sanatsal ifade aracı olarak fotoğraf, video ve kolaj kullanıyorum. Çalışmalarımı bağımsız sanat inisiyatifi olan Sarı Denizaltı'nda sürdürüyorum.